Glad påsk!

Tänk att det redan har blivit påsklov! Terminen har gått snabbt och eleverna arbetar på i slöjdsalen.

År 3 har genom att nåltova fantasifulla påskägg och påskkycklingar, arbetat med följande centralt innehåll ur Lgr.11:

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

• Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.

• Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt

sätt.

• Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.

År 4, 5 och 6 har de senaste två lektionerna, genom grupparbeten om textila material, arbetat med följande centralt innehåll ur Lgr.11:

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

• Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden.

Slöjden i samhället

• Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

Det har blivit så fina arbeten och eleverna har lärt sig mycket nytt!

Annonser

Uppgift år 6

Nu är det dags för år 6 att göra ett lite längre sömnads och formgivningsarbete där många kunskapskrav ingår. I den här uppgiften kommer eleverna att få möjlighet att öva på problemlösning, formgivning, framställning och att dokumentera sin slöjdprocess med hjälp av digitala verktyg som t.ex. video och digitala skisser.

De får också lära sig att själva söka inspiration, hitta instruktionsvideor på internet, fundera över begrepp som ”kvalitet” och  ”funktion” och öva sig i att hantera symaskinen.  Och sist men inte minst -de får använda sin fantasi!

Planering – Förvaring!

Tid till uppgiften: 5 lektioner

Den här uppgiften går ut på att du ska formge något i textila material som går att förvara något i.

Det måste inte vara en väska eller ett pennfodral, men din design måste innehålla ett blixtlås eller en knapp och du måste sy detta på symaskin.

Bara fantasin sätter gränser!

Syfte

Slojd – Årskurs 4-6

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer.

Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat.

På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck.

Mål/Förmågor

Slojd – Årskurs 4-6

Eleven behöver utveckla vidare sin förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

Eleven behöver utveckla vidare sin förmåga att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

Eleven behöver utveckla vidare sin förmåga att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

Centralt innehåll

Slojd – Årskurs 4-6

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdens arbetsprocesser

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i en loggbok.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Kunskapskrav

Slojd – Årskurs 4-6

E-nivå C-nivå A-nivå
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Före

Planera ditt arbete genom att söka inspiration på internet. Hitta en instruktionsvideo som kan vägleda dig igenom det du vill göra. Du kan hitta en sådan, antingen på Youtube eller på slöjdlexikon.nu. Titta igenom den video du väljer att följa och förbered dig för de moment som du ska följa. Tänk igenom materialval, vilken funktion ska tyget ha?

Ska det vara stretchigt? Måste tyget vara starkt och kraftigt för att kunna bära eller räcker det med ett tunnt bommullstyg?

Planera också den tid du har på ett bra sätt. Du får fem slöjdlektioner på dig att bli färdig med uppgiften. Den sjätte lektionen ska du bara arbeta med att sammanställa reflektion och dokumentation och skicka in till mig. Jag kommer att använda det du lämnar in som betygsunderlag.

Du kan behöva göra en tidsplan i förväg där du planerar vad du ska hinna göra varje lektion.

Räkna också in extra tid som kan komma att gå åt när det blir fel, eller när du måste göra om något.

Under

Följ den instruktionsvideo du har valt. När du kör fast försöker du i första hand hitta lösningar på problemet genom att fundera själv. Sök på internet och se om du hittar svar på hur andra har löst liknande problem eller fråga en kompis. När du verkligen har försökt lösa problemet på egen hand, men inte lyckats, så kan du be läraren om hjälp.

En del av den här uppgiften går ut på att du ska få öva dig i kunskapskravet ”Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.” och ”Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.”.

För att nå ett högre betyg, behöver du visa att du kan arbeta mera självständigt och hitta lösningar på problem som dyker upp längst vägen.

Du måste också kunna skriva eller prata om du hellre vill det (genom att spela in din reflektion på video) om din arbetsprocess. Det är hur du gör det som avgör vilken betygsnivå du hamnar på. Använd så många slöjdspecifika ord och begrepp som du bara kan och visa med hjälp av videoinspelningar hur du löste svåra problem eller hur du gjorde för att komma vidare.

 

Efter

Reflektera över ditt arbete med hjälp av slöjdspecifika ord och begrepp samt dokumentera med 

hjälp av video och bilder.

Lämna sedan in till mig.

Vänskapsarmband av dubbla halvslag

Just nu gör alla klasser vänskapsarmband av dubbla halvslag. Eleverna får förutom att lära sig en hantverksteknik, öva både sin finmotorik och sin förmåga att följa instruktioner. Först fick de börja med att knyta med lite tjockare garn med 3-4 trådar och när de behärskade tekniken fick de själva välja antalet trådar och färger med tunnare garn.

Nya slöjdsalen!

Nu är slöjden igång i nya slöjdsalen. Vi har fått 9 helt nya symaskiner och fantastiska lokaler. Eleverna lär sig symaskinen med hjälp av videoinstruktioner från Slöjdlexikon.nu som är en webbaserad lärportal för slöjdämnet.

Vi jobbar för närvarande med stort fokus på följande kunskapskrav:

”Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjd föremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.” (Lgr.11)

Eleverna ska ta nya symaskinskörkort och är taggade på att få börja sy!

Här repeterar och övar elever i år 6 på att trä symaskinen.

Vad händer i slöjden?

Höstlovet har redan passerat och eleverna har jobbat på jättebra den här terminen.

Åk 4, som har jobbat med att sy ett litet hus i filttyg åt ”familjen nål”, håller på att bli färdiga och de som blivit klara jobbar nu med att göra egna instruktionsfilmer där de får öva på att bli mer medvetna både om slöjprocessens olika delar och på att med slöjdspecifika begrepp, sätta ord på vad det är de har gjort.

Åk 3 har jobbat med ull på lite olika sätt. Ena gruppen ville våttova mössor, och den andra har tovat figurer efter en saga. Vi kommer att göra samma saga till en liten film där elevernas slöjdalster får spela olika karaktärer i sagan. Håll utkik längre fram efter filmpremiären här på bloggen!

Sexorna broderar QR-koder och har visat stort prov på tålamod och har fått öva på att förstå instruktioner. Dessa broderier kommer senare att pryda en valfri förvaring som de ska få arbeta med under nästa termin.

Terminen rusar iväg och nu det bara sex veckor kvar till jullovet!

Här får ni se lite bilder på elevernas arbeten!

En film om hur man syr ett hus till familjen nål!

 

Nu är slöjden igång igen!

Treor har blivit fyror, femmor sexor och tvåorna som nu har blivit treor har haft sina första slöjdlektioner.

Det är så roligt att se alla gamla elever igen och att få lära känna de nya eleverna som inte har haft slöjd innan!

Treorna kommer att få lära sig om materialet ull under de kommande veckorna och få prova på hantverkstekniken tovning.

Fyrorna ska få designa sitt eget hem åt nålfamiljen och sedan av filttyg, för hand sy ihop och brodera dessa.

Femmorna stickar mössor på påtringar och sexorna kommer att få ägna sig åt korsstygn.

Jag kommer att lägga upp detaljerade planeringar här på bloggen, så att både elever och vårdnadshavare som hittar hit kan se hur vi jobbar med läroplanen och progression i slöjden.

Vårkänslor och grej of the day!

Idag kom 3a till slöjden. Där var det några som var sugna på att göra bin som de hade fått lära sig om på ”grej of the day” tidigare under dagen.


Först fick de ta papper och penna och skissa hur biet skulle se ut.

Sedan fick de med hjälp av en sax forma till en bit skumgummi till kropp, nåltova på ull och sedan leta i skåpen efter något som skulle kunna passa till vingar.


Det är så kul att se hur elevernas växande hantverksskicklighet och skaparlust, så självklart förvandlar biet i fantasin till ett slöjdföremål i verkligheten.

Från tanken, till skissen på papperet till skapandet av ett ting som alldeles nyss inte fanns!

Mjölbatik, fiskmobil och kläder genom tiderna!

Just nu jobbar särskolan med färgsprakande projekt.

Team D jobbar med mjölbatik, se bild nedan:

Team C och ena gruppen i Team E håller på att avsluta ett gemensamt projekt med tovade fiskar som de sytt på paljetter på så att de glittrar fint i rummet där de hänger.

Vi närmar oss sommarlovet med stormsteg och mycket av arbetet i slöjden handlar om att avsluta och göra färdigt.

För åk 6 är det aktuellt med slutbetyg och vi jobbar mycket med att prata om kunskapskrav och vilka förmågor som bedöms i slöjden.


Det är snart dags att hänga upp vår utställning om kläder genom tiderna, vilket är det vi jobbat med under den gångna terminen. Eleverna har där fått öva alla de förmågor som förekommer i slöjden.

Ordlek med slöjdord!

Då och då blir det en kvart över mellan städning och lektionsslut. Då  brukar jag låta eleverna leka en ordlek med slöjdord. Det är en uppskattad stund då de får söka efter redan inlärda slöjdord i minnet, samtidigt som de lär sig nya. Att veta namnen på material och redskap som förekommer i slöjden är viktigt både för att kunna förstå och följa arbetsbeskrivningar men också för att i skrift kunna dokumentera sin slöjdprocess med slöjdspecifika ord och begrepp.